Finance Manager till Saint-Gobain, Scanspac

Saint-Gobain Sweden är en världsledande aktör inom hållbara byggnadslösningar och material. Vår verksamhet i Sverige omfattar varumärkena Dalapro, Gyproc, ISOVER och Weber. Hos oss blir du en del av en inkluderande arbetskultur som präglas av respekt och mångfald. Bolaget grundades 1665 och har sedan dess varit banbrytande inom utvecklingen av innovativa material och lösningar för en mängd olika sektorer.

Inom Saint-Gobain finns en affärsenhet som heter Scanspac.

Scanspac är ledande producent av färdigblandad spackel i Europa och arbetar aktivt med utveckling, innovation och miljöfrågor för att kunna utveckla nästa generation av system för ytbehandling av väggar och tak. Scanspac har cirka 65 anställda på sina två fabriker i Sverige, i Glanshammar samt i Sala. Som en del av Saint-Gobain och Scanspac, erbjuds du som anställd mycket goda möjligheter till kompetensutveckling och vidareutveckling i en internationell koncern.

Scanspac söker nu en driven och erfaren Finance Manager.

Ansvarsuppgifter och arbetsuppgifter

 • Leda finansfunktionen i Scanspac och säkerställa att alla finansiella beslut är i enlighet med Saint-Gobains policys.
 • Operationell och finansiell rapportering.
 • Övervakar och leder ”year-end closings” för Scanspac och säkerställer att kvartals och månadsrapporter rapporteras i enlighet med gällande koncernkrav.
 • Säkerställer att processer för budget och prognoser är implementerade och efterlevda för att stödja Scanspac som helhet och utgöra en bas för controlling. Göra nödvändiga budgetantaganden i enlighet med affärs-och strategiska mål.
 • Säkerställa att rutiner och transaktioner är i enlighet med IFRS samt Saint-Goban och andra Finansiellt legala krav efterlevs.
 • Se till att Scanspac arbetar i linje med och uppfyller” Saint-Gobain Corporate Responsibility Framework” och ansvarar för koordinering av Internkontroll i Scanspac.
 • Kontaktyta för Business IT-Finance.

Utbildning och erfarenhet

Vi söker dig som är utbildad Civilekonom eller med en annan relevant akademisk examen inom ekonomi/finans/redovisning. Du har minst 5–6 års erfarenhet av att jobba med ekonomi i en internationell koncern samt en erfarenhet från ledande position. Du har ett stort kunnande inom finans, redovisningsprinciper och controlling. Du jobbar resultatinriktat och har en bra kommunikativ förmåga i skrift och tal. Vi söker dig med en erfarenhet från budget och prognosarbete samt med projektledarerfarenhet.

Du har arbetat i internationell koncern, bland annat med finansiella analyser, månads-/kvartalsrapportering. Kompetens inom analys av produkt (TPC), produktionskostnad, pris/waterfall analys och benchmarking.

Du är bekväm med att göra presentationer och kommunicera på engelska. Du har en stark förmåga att uttrycka dig tydligt och övertygande på engelska både i skrift och muntligt. 

Personliga egenskaper

Som Finance Manager kommer du att vara en nyckelperson inom vår organisation och ha ansvar för att leda och optimera våra finansiella processer. För att trivas och lyckas i denna roll bör du besitta följande personliga egenskaper.

 • Analytiskt tänkande: Du är skicklig på att analysera och dra slutsatser baserat på finansiella data och trender. Du kan se bortom siffrorna och identifiera mönster och möjligheter som kan påverka vår verksamhet positivt.
 • Ledarskap: Som Finance Manager förväntas du kunna leda och motivera ditt team.
 • Kommunikationsfärdigheter: Du är en utmärkt kommunikatör både i skrift och tal.
 • Beslutsfattande: Du är van vid att fatta strategiska beslut och är säker på att ta initiativ. Du är inte rädd för att ta ansvar för beslut och kan agera snabbt och effektivt även under tryck. Du använder din analysförmåga för att fatta välgrundade beslut som gynnar organisationen.
 • Problemlösning: Du är en skicklig problemlösare och kan identifiera och lösa komplexa finansiella utmaningar.
 • Flexibilitet: Du trivs i en föränderlig miljö och kan anpassa dig till nya situationer och utmaningar. Du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt och prioritera ditt arbete för att möta deadlines och mål.

Ansökan

Välkommen med din ansökan! Vi intervjuar löpande så skicka gärna din ansökan redan idag. Frågor om tjänsten besvaras av Ann Winsborn, ann.winsborn@atalent.se

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group och är ett specialiserat rekryterings- och konsultföretag inom ekonomi och finans. Vi rekryterar till alla typer av befattningar inom vårt område; från ekonomiassistenter, redovisningsekonomer, finansekonomer och controllers till ekonomichefer och CFO. Våra kunder är såväl stora som små företag och de återfinns inom alla typer av branscher.

Kontaktperson
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin