Hur är det att jobba som konsult?

Att jobba som konsult innebär ofta att man är anställd av ett konsultföretag men arbetar ute på olika uppdrag på andra företag. Du kan även driva en egen verksamhet. Arbetsmodellen har blivit allt mer populär under de senaste årtiondena och erbjuder både fördelar och nackdelar för de som väljer denna bana. I denna artikel kommer vi att utforska vad det innebär att jobba som konsult, vilka för- och nackdelar det finns och hur det skiljer sig från en traditionell fast anställning.

Vad är en konsult?

En konsult är en specialist som tillhandahåller expertis, rådgivning eller särskilda egenskaper till organisationer, oftast på tillfällig basis. Personen kan bistå med insikter, lösningar eller rekommendationer inom ett specifikt område eller ämne. Konsulter kan vara anställda av ett konsultbolag eller driva en egen verksamhet.

Det vanligaste är att en konsult anlitas för att arbeta med ett visst projekt eller leda ett förändringsinitiativ, men det kan även handla om att täcka upp en tillfällig lucka som uppstått på arbetsplatsen.

Fördelar med att jobba som konsult

Att jobba som konsult kan innebära flera fördelar. Här är några av de mest framträdande.

Variation
Konsulter får ofta möjlighet att arbeta med en mängd olika projekt, uppdrag och företag. De leder till en ständig inlärning och utveckling, vilket många anser vara ett stimulerande arbetsliv.

Nätverksbyggande
Genom att jobba på olika projekt och med olika företag finns det stora möjligheter att bygga upp ett omfattande professionellt nätverk. Dessa kontakter kan sedan vara värdefulla för framtida affärsmöjligheter och karriärutveckling.

Potentiellt högre inkomst
Beroende på expertisområde och marknad kan de ofta förhandla fram högre löner jämfört med traditionella fasta anställningar.

Flexibilitet
Många konsulter har möjlighet att välja när och var de arbetar, vilket kan vara fördelaktigt för dem som söker balans mellan arbete och fritid.

Självständighet
De har ofta större frihet att bestämma över sitt arbete, från val av uppdrag till hur de genomför det.

Möjlighet till specialisering
Konsulter har ofta chansen att specialisera sig inom specifika nischer eller teknologier, vilket kan göra dem mycket eftertraktade för vissa uppdrag.

Personlig och professionell utveckling
Genom att ständigt möta nya utmaningar och lösa olika problem kan arbetet bidra till både personlig och professionell utveckling.

Medan det finns många fördelar med att jobba som konsult, är det viktigt att överväga de potentiella utmaningarna och se till att det är rätt karriärval för den enskilda individen.

Eventuella nackdelar

Medan det finns många fördelar med att jobba som konsult är det viktigt att också överväga utmaningarna med anställningsformen.

Tidsbegränsade uppdrag
Uppdrag är ofta tidsbegränsade, vilket kan leda till en osäkerhet kring framtida inkomst. När ett uppdrag avslutas kan det finnas en period av ovisshet innan nästa uppdrag börjar om du driver egen verksamhet.

Svårt att känna tillhörighet
Eftersom konsulter ofta byter arbetsplats och klienter kan det vara svårt att känna en djup tillhörighet till något specifikt företag eller team.

Tidvis hög arbetsbelastning
Ibland kan arbetsbelastningen vara hög, särskilt i perioder av tighta deadlines och har flera pågående projekt samtidigt.

Anställningsvillkor
Konsulter med egen verksamhet får inte alltid samma förmåner som fast anställda, så som pension, sjukförsäkring, semesterdagar och andra anställningsförmåner.

Behov av ständig marknadsföring
Som konsult kan det vara nödvändigt att ständigt marknadsföra sig själv om du driver eget för att hitta nya uppdrag. Det är ofta en tidskrävande process.

Administration
Konsulter som driver eget behöver hantera alla aspekter av företagsdrift, inklusive bokföring, fakturering, skatteinbetalningar och annan administration. Det kan lägga till en ekonomisk press, särskilt under tider av ekonomisk osäkerhet.

Svårt att avgränsa arbete och fritid

Med den frihet och flexibilitet som konsulter som driver eget ofta har, kan det vara en utmaning att sätta gränser mellan arbetsliv och privatliv.

Konkurrens
Konsultbranschen är konkurrensutsatt och det kan vara utmanande att ständigt hänga med i de senaste teknikerna, metoderna och trenderna för att förbli relevant.

Anställd eller konsult?

Valet mellan att vara konsult eller anställd beror på individens personliga och professionella preferenser, behov och omständigheter. Här är en jämförelse baserad på några kärnpunkter.

Trygghet
En person med en fast anställning har oftast en större anställningstrygghet och regelbundna inkomster, medan en konsult kan uppleva perioder av osäkerhet mellan uppdrag. Även om konsulter ofta har en högre lön eller projektbaserad ersättning kan de uppleva perioder utan arbete om de driver eget.  

Flexibilitet
Konsulter har ofta en högre grad av flexibilitet när det gäller arbetstider och uppdragens val, medan anställda kan ha en mer fast och förutsägbar arbetssituation.

Tillhörighet
Anställda känner ofta en större tillhörighet till ett företag och dess kultur, medan konsulter kan känna sig som en ”utbytbar” extern resurs under en begränsad tidsperiod.

Karriärutveckling
Anställda kan ha en klarare väg för befordran inom en organisation, medan konsulter ofta utvecklar sin karriär genom att skaffa sig erfarenhet från olika uppdrag och klienter.

Så, konsult eller anställd? Det finns inget svar som gäller för alla. Det bästa är att utvärdera dina egna mål, värderingar, livssituation och preferenser för att fatta det bästa beslutet. Och kom ihåg att det är stor skillnad på att vara anställd av ett konsultbolag och att driva en egen konsultfirma.

Hur blir man konsult?

För att bli konsult krävs en kombination av utbildning, erfarenhet och nätverkande.


Utbilda dig

Gå en formell utbildning inom ditt önskade expertområde. Försökatt förvärva praktiska färdigheter och kunskap inom ditt valda fält, exempelvis via praktik eller extrajobb.

Nischa dig
Bestäm vilken nisch eller sektor du vill rikta in dig på. Kanske finns det en specifik del av din bransch där dina kunskaper är särskilt eftertraktade?

Sätt ihop en portfolio
Sätt ihop en presentation av dina tidigare arbeten, utbildningar och referenser som ringar in dina färdigheter och erfarenheter.

Nätverka
Träffa likasinnade individer, gå på branschrelaterade evenemang och bli medlem i olika branschorganisationer för att knyta kontakter.

Starta företag
Om du planerar att driva egen konsultfirma så är det dags att registrera företaget och visa att du finns till med en professionell närvaro, exempelvis genom en webbplats eller att vara aktiv på LinkedIn.

Hitta rätt prissättning
Gör research för att komma fram till vad dina tjänster kan generera i termer av ersättning.

Fortsätt utvecklas
Branscher förändras ständigt, så se till att regelbundet uppdatera dina kunskaper och färdigheter.

Skaffa rätt verktyg
Investera i de verktyg, programvaror eller teknologier som behövs för att effektivt leverera dina konsulttjänster.

Kommunicera värdet
Förstå och kommunicera ut mot kund hur dina tjänster kan bidra till att förbättra deras verksamhet. Med rätt inställning, dedikation och förberedelse kan du bygga en framgångsrik karriär som konsult!

Är du intresserad av att jobba som konsult inom ekonomiområdet? Då ska du inte tveka att kontakta oss, så berättar vi mer om våra tjänster och hur ett samarbete kan se ut! 

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group. En koncern specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Talent Group