Interim Controller

Rekrytering av Interim Controller

En Interim Controller är en nyckelspelare som kommer in och gör skillnad när företag behöver det. Det kan handla om att fylla en plötslig lucka, implementera nya strukturer och processer eller att stärka upp ekonomiavdelningen vid bokslut. Vilket behov har ni?

Under 20 års tid har vi arbetat upp ett stort kandidatnätverk med olika kompetensprofiler inom ekonomiområdet. Där finns det många intressanta kandidater som kan axla rollen som Interim Controller hos er. Vi ser fram emot att presentera lämpliga kandidater som uppfyller er kravprofil.

En Interim Controller kan bidra med värdefulla insikter och nya perspektiv. Även om uppdraget är en begränsad tid kan arbetet sätta ett stort avtryck och leda till varaktiga förbättringar inom företagets ekonomiska funktioner.

Denna roll kräver en unik kombination av tekniska färdigheter, ledarskapsegenskaper och en förmåga att snabbt anpassa sig till nya situationer och miljöer.

Vi hittar rätt kandidater!

Fyll gärna i dina uppgifter, så återkommer vi inom kort.

Vilken Interim Controller söker ni?

Även om en Interim Controller är en tillfällig lösning så kan uppdragstiden variera. Det kan röra sig om att täcka upp vid sjukfrånvaro eller föräldraledighet, eller att ansvara för ett mer omfattande förändringsarbete. Sedan kan det också finnas situationer där ni behöver en Interim Controller på exempelvis 50 %.

Hos oss får ni alltid en dedikerad kontaktperson som sätter sig in i era behov på djupet. Våra rekryterare arbetar med kompetensbaserade processer och är certifierade i ett flertal testverktyg.

Vi är övertygade om att vi hittar rätt Interim Controller för er i Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annan ort i landet. Tveka inte att kontakta oss, så berättar vi mer om våra tjänster och vad vi kan göra för er.

I vilka situationer passar en Interim Controller?

Att anställa en Interim Controller kan vara lämpligt i flera olika situationer. Det är en tillfällig lösning som kan fylla en viktig funktion i ett företag eller en organisation under en begränsad period.

Vid föräldraledighet eller sjukfrånvaro

Om en Controller som är fast anställd går på föräldraledighet eller blir långtidssjuk kan en interim lösning vara en idealisk för att täcka upp rollen under frånvaron.

I samband med specifika projekt

Vid tillfälliga projekt som kräver specifik expertis eller under perioder av hög arbetsbelastning kan personen tillföra värdefull kompetens och avlasta den befintliga personalen.

Under en ”övergångsperiod”

Om en organisation nyligen har förlorat sin ordinarie Controller och är i processen att rekrytera en ny, kan personen säkerställa att viktiga finansiella funktioner och processer fortsätter att fungera smidigt under tiden.

För att tillföra ny kompetens

Ibland kan en organisation behöva tillföra ny expertis eller få ett nytt perspektiv på sina finansiella arbetssätt och rapportering. Personen som kommer in kan då bidra med detta, utan att det krävs eller erbjuds en långsiktig anställning.

I ekonomiskt tuffa tider

I tider av ekonomisk osäkerhet eller till och med kris kan en erfaren Controller hjälpa till att navigera genom svåra ekonomiska situationer, till exempel genom att föreslå åtgärder för kostnadsbesparingar eller omstrukturering av finanserna.

Vilka fördelar har en interim lösning?

Att anställa en Interim Controller istället för en fast anställd kan erbjuda flera fördelar för en organisation. Här följer en mer detaljerad genomgång.

Det är en flexibel lösning
En av de största fördelarna är flexibiliteten det ger. Organisationer kan anpassa längden på uppdraget efter sina behov. Det är särskilt användbart i situationer där behovet är tillfälligt, som vid föräldraledighet och sjukfrånvaro.

Personen tillför specialiserad expertis

Lämpliga kandidater är ofta erfarna och har arbetat i en mängd olika företag och branscher. Den breda erfarenheten innebär att de kan tillföra värdefull expertis och perspektiv till specifika utmaningar eller projekt. De är vana vid att snabbt sätta sig in i nya situationer och leverera resultat.

Kostnadseffektivt

Att anställa en interim tjänst kan vara mer kostnadseffektivt jämfört med att anställa en fastanställd. Det beror bland annat på att det inte finns några långsiktiga löneförpliktelser, sociala avgifter eller andra förmåner som pension och hälsovård som normalt är förknippade med fastanställda.

Omedelbar produktivitet

Den utvalda personen kan oftast börja sitt uppdrag omgående och är van vid att snabbt bli produktiv i nya miljöer. Detta innebär att personen snabbt kan börja bidra till organisationens mål, utan den inlärningskurva som ofta är förknippad med nya fastanställda.

Objektivitet och neutralitet

Personen i fråga är inte bunden till organisationens tidigare praxis eller interna kultur, vilket kan bidra med objektivitet och neutralitet. Det kan vara särskilt värdefullt under omstruktureringar, förändringsledning eller vid konfliktlösning.

Riskminimering

Anställningen kan ses som ett sätt att minska risker. Om rollen eller behoven förändras, är det enklare att avsluta ett tillfälligt uppdrag jämfört med att avsluta en fast anställning.

Viktiga egenskaper för rollen

För att vara framgångsrik som Interim Controller krävs ett antal personliga egenskaper som är avgörande för att effektivt hantera de utmaningar och unika situationer som rollen innebär. Här är fyra nyckelegenskaper.

Anpassningsförmåga

Eftersom personen ofta ställs inför olika arbetsmiljöer, företagskulturer och specifika utmaningar är anpassningsförmågan viktig. Det är värdefullt att snabbt kunna anpassa sig till nya situationer, förstå och respektera befintliga processer och samtidigt vara beredd att implementera förändringar när det behövs. Denna förmåga att smidigt navigera i föränderliga miljöer är avgörande för att lyckas i uppdraget.

Kommunikationsförmåga

En stark kommunikationsförmåga är något som ofta lyfts fram. Det innebär att kunna kommunicera tydligt och effektivt med olika intressenter på alla nivåer inom organisationen. Det inkluderar förmågan att förklara komplexa finansiella koncept på ett sätt som är förståelig, även för för icke-ekonomer. Personen måste kunna bygga förtroende och förståelse snabbt för att vara effektiv.

Problemlösningsförmåga

En konsult kommer ofta in i en organisation för att hantera specifika problem eller utmaningar. Därför är en stark problemlösningsförmåga viktig. Det innebär förmågan att analysera komplexa situationer, identifiera ”det viktigaste” och utveckla effektiva, praktiska lösningar. Personen måste kunna tänka kritiskt och strategiskt för att hjälpa organisationen att navigera genom svåra situationer.

Självständighet och initiativförmåga

Eftersom personen ofta anlitas för att fylla en lucka eller leda ett specifikt projekt är självständighet och förmågan att ta initiativ grundläggande. Personen måste kunna arbeta effektivt utan kontinuerlig övervakning, sätta sina egna mål och deadlines och ta ansvar för att driva projekt och uppgifter framåt. Denna egenskap är särskilt viktig i miljöer där snabba beslut och proaktivitet är nödvändiga för att uppnå resultat.