Kompetensbaserad intervju

En kompetensbaserad intervju följer en strukturerad mall, vilket minskar risken för fördomar och ger en mer jämförbar och rättvis bedömning av kandidaterna. En viktig del av en kompetensbaserad intervjuteknik är att fråga kandidaten om specifika situationer de upplevt tidigare i sitt arbetsliv. Syftet är att tolka hur personen har tacklat tidigare situationer, och genom det förutse hur de sannolikt kommer att bete sig i framtida situationer. Självfallet avhandlas mer ”formella krav” som utbildning och erfarenhet, men det är inte där all fokus ligger.

Fördelar med en kompetensbaserad intervju

Genom att fokusera på specifika kompetenser kan arbetsgivaren bedöma om kandidaten har de nödvändiga färdigheterna för jobbet. Det är viktigt att be kandidaten utveckla sina svar med konkreta exempel. Det minskar risken för att intervjuarens personliga uppfattningar och fördomar påverkar beslutet.

Alla kandidater blir bedömda baserat på samma kriterier och frågor, vilket leder till en rättvis process. Målet är att komma ifrån så mycket ”magkänsla” som möjligt, då denna känsla inte alltid är relevant för jobbets kravprofil och kommande utmaningar i rollen.

Organisationen som håller i intervjun visar att relevant kompetens värderas högst, vilket faktiskt kan locka fler kvalificerade kandidater. Rekryteraren önskar få fram helhetdbilden istället för att gräva djupt inom några få områden. 

Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor

Kompetensbaserade intervjufrågor syftar till att utvärdera en kandidats tidigare beteenden och erfarenheter för att förutse hur de kan agera i framtida situationer. Här är några exempel på sådana frågor baserade på olika kompetensområden:

Ansvarstagande 

 • Kan du ge exempel på en situation där du tog extra mycket ansvar?

Samarbetsförmåga

 • Kan du beskriva en situation när du arbetade i ett team där alla inte kom överens? Hur hanterade du det?

Konflikthantering

 • Berätta om en gång när du ställdes inför en konflikt med en kollega. Hur löste du situationen?

Problemlösning

 • Beskriv ett tillfälle när du ställdes inför ett oväntat problem på jobbet. Hur gick du tillväga för att lösa det?

Prioritering

 • Hur hanterar du situationer när du har flera uppgifter att slutföra men inte tillräckligt med tid? Kan du ge ett exempel?

Kundservice

 • Berätta om en gång när du lyckades vända en missnöjd kunds uppfattning till att bli en positiv upplevelse.

Initiativtagande

 • Ge ett exempel på en gång när du tog initiativ på jobbet utan att någon bad dig om det.

Anpassningsförmåga

 • Kan du beskriva en situation när du var tvungen att anpassa dig snabbt till en ny uppgift eller förändring på arbetsplatsen?

Kommunikation

 • Beskriv en situation när du var tvungen att förmedla en komplex idé eller information till någon som inte var insatt i ämnet. Hur gick du tillväga?

Ledarskap

 • Berätta om en tid när du ledde ett team genom en särskilt utmanande period eller projekt. Hur motiverade du teamet?

Självmedvetenhet

 • Kan du ge ett exempel på feedback du har fått om ditt arbete och hur du använde den för att förbättra dig?
 • Har du någon gång ansvarat för ett projekt som inte blev så lyckat?

Tips och förberedelse

Här kommer vi presentera tips för dig som ska gå på en arbetsintervju och vill förbereda dig innan. Men tipsen är även användbara för personen som håller i intervjun. 

Låt det ta tid

Låt intervjustunden bli ett samtal där ni fokuserar på dina styrkor och utmaningar. Rusa inte iväg för snabbt till nästa fråga. Du behöver inte svara ”första bästa” som kommer upp i huvudet, utan ta istället några extra sekunder och tänk efter. Det är viktigt att bottna i svaret och inte svarar det som du tror är ”rätt”. 

Konkretisera med exempel

Det är alltid en bra idé att lyfta fram konkreta exempel som förstärker det du pratar om. Det ger också rekryteraren en tydlig bild av vad du menar, och hur du är som person. Om du inte kommer på exempel från arbetslivet kan du välja exempel från din fritid. Det är alltid bra att lyfta fram färska exempel som hänt i närtid.

Allt måste inte vara perfekt

Vi har nog alla varit där. I jakten på ett ”perfekt svar” på en intervjufråga så låser sig tankarna och vi får inte fram vad vi menar. I dessa lägen ska du försöka nöja dig med ett ”okej svar”, och gå vidare. Rekryteraren är väl medveten om att detta händer – och det är inget konstigt. Vi är inte robotar som kan kasta ur oss färdigformulerade, smarta svar på alla frågor. Det är snarare intressant att se hur du tacklar dessa situationer. Så låt det inte påverka dig för mycket.

Lägg tid på att förbereda dig mentalt

Läs noga igenom jobbannonsen och vad företaget står för, det gör det så mycket enklare när du väl är på plats hos företaget. Förbered svar på exempelfrågorna vi lyft fram tidigare i artikeln och formulera dina svar högt för dig själv – eller en närstående. Fundera ett extra varv på vanliga frågor som brukar dyka upp i början av intervjun, exempelvis ”vad lockade dig att söka den här tjänsten?”. 

Lyft fram något som inte gick som det skulle…

Det är lätt att hamna i fällan att endast lyfta fram sina positiva sidor och egenskaper.  Det är såklart inget konstigt med det, och det ska du göra i hög utsträckning. Dock kan det vara befriande att bjuda på sig själv och lyfta fram något som inte gått på räls och vilka lärdomar du drog från den situationen. Det visar att du har har distans till dig själv. 

Utgå från dig själv

Undvik att vara allt för generell i dina svar. Ett exempel på detta är att börja meningar med ”Jag tycker att…” istället för att ”Man kan tycka att…” Rekryteraren är nyfiken på dig och din personlighet.

Var nyfiken på tjänsten

Visa att du verkligen vill ha tjänsten genom att ställa frågor om den specifika rollen och teamet du kommer att ingå i. Du kanske vill veta hur en vanlig arbetsdag kommer att se ut? Vilka fokusområden har företaget kommande år? Visa din nyfikenhet och att du bryr dig genom att ställa frågor.

Läs mer

En kompetensbaserad intervju är en del av det mer övergripande området kompetensbaserad rekrytering som vi också skrivit en guide om. Ta gärna del av den också!

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group. En koncern specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Talent Group