Kompetensbaserad intervju

En kompetensbaserad intervju följer en strukturerad mall, vilket minskar risken för fördomar och ger en mer jämförbar och rättvis bedömning av kandidaterna. En viktig del av en kompetensbaserad intervjuteknik är att fråga kandidaten om specifika situationer de upplevt tidigare i sitt arbetsliv. Målet är att tolka hur personen har tacklat tidigare situationer, och genom det förutse hur de sannolikt kommer att bete sig i framtida situationer.

Fördelar med en kompetensbaserad intervju

Genom att fokusera på specifika kompetenser kan arbetsgivaren bättre bedöma om kandidaten har de nödvändiga färdigheterna för jobbet. Det är viktigt att be kandidaten utveckla sina svar med konkreta exempel. Det minskar risken för att intervjuarens personliga uppfattningar och fördomar påverkar beslutet.

Alla kandidater blir bedömda baserat på samma kriterier och frågor, vilket leder till en rättvis process. Målet är att komma ifrån så mycket ”magkänsla” som möjligt, då denna känsla inte alltid är relevant för jobbets kravprofil och kommande utmaningar.

Organisationen visar att den värderar relevant kompetens högs med denna typ av rekrytering, vilket kan locka fler kvalificerade kandidater.

Exempel på kompetensbaserade intervjufrågor

Kompetensbaserade intervjufrågor syftar till att utvärdera en kandidats tidigare beteenden och erfarenheter för att förutse hur de kan agera i framtida situationer. Här är några exempel på sådana frågor baserade på olika kompetensområden:

Samarbetsförmåga

  • Kan du beskriva en situation när du arbetade i ett team där alla inte kom överens? Hur hanterade du det?

Konflikthantering

  • Berätta om en gång när du ställdes inför en konflikt med en kollega. Hur löste du situationen?

Problemlösning

  • Beskriv ett tillfälle när du ställdes inför ett oväntat problem på jobbet. Hur gick du tillväga för att lösa det?

Prioritering

  • Hur hanterar du situationer när du har flera uppgifter att slutföra men inte tillräckligt med tid? Kan du ge ett exempel?

Kundservice

  • Berätta om en gång när du lyckades vända en missnöjd kunds uppfattning till att bli en positiv upplevelse.

Initiativtagande

  • Ge ett exempel på en gång när du tog initiativ på jobbet utan att någon bad dig om det.

Anpassningsförmåga

  • Kan du beskriva en situation när du var tvungen att anpassa dig snabbt till en ny uppgift eller förändring på arbetsplatsen?

Kommunikation

  • Beskriv en situation när du var tvungen att förmedla en komplex idé eller information till någon som inte var insatt i ämnet. Hur gick du tillväga?

Ledarskap

  • Berätta om en tid när du ledde ett team genom en särskilt utmanande period eller projekt. Hur motiverade du teamet?

Självmedvetenhet

 • Kan du ge ett exempel på feedback du har fått om ditt arbete och hur du använde den för att förbättra dig?

En kompetensbaserad intervju är en del av det mer övergripande området kompetensbaserad rekrytering som vi också skrivit en guide om. Ta gärna del av den också!

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group. En koncern specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Talent Group