Rekrytera Business Controller

Rekrytering av Business Controller

Över 20 års erfarenhet från ekonomibranschen har gett oss ett unikt nätverk som står redo att leverera än en gång om ni ska rekrytera Business Controller.

Våra erfarna rekryterare känner branschen utan och innan. De skräddarsyr ett upplägg tillsammans med er för att hitta rätt kandidater utifrån rollens tjänstebeskrivning.

Hos oss blir ni tilldelade en dedikerad kontaktperson som djupdyker i era behov, både för den aktuella tjänsten och er kompetensförsörjning i stort. Vi är en samarbetspartner som ser långsiktigt på vårt samarbete. Inget uppdrag är för stort eller litet för oss och vi kan ansvara för hela processen, från start till mål.

Diskutera ett samarbete!

Fyll gärna i dina uppgifter, så återkommer vi inom kort.

Rekrytera Business Controller med oss

När du anlitar oss för att rekrytera Business Controller kan du se fram emot en nischad rekrytering. Vår kunskap om tillgång och efterfrågan på medarbetare inom finanssektorn tillsammans med tydlig kommunikation banar väg för en lyckad tillsättning som matchar er kravprofil.

Vill du få en utförligare presentation av våra tjänster? Då ska du inte tveka att kontakta oss, så berättar vi mer. Välkommen med din förfrågan!

Vad gör en Business Controller?

En Business Controller, ibland kallad verksamhetscontroller, fokuserar på framtiden genom att ta avstamp och analysera nuvarande verksamhet. Detta för att rekommendera nästa steg baserat på de resultat som presenterats. De använder sig av de nulägesanalyser som vanligtvis en Financial Controller tagit fram. I samarbete med andra delar av verksamheten utvärderar de olika scenarion och gör prognoser, vilket underlättar beslutsfattandet mot att uppnå dessa framtidsmål.

Liksom andra funktioner på ekonomiavdelningen så utför de regelbundna analyser och rapporteringar, men med ett starkare fokus på verksamhetens framtida riktning.

Arbetsuppgifterna är kopplade till verksamhetens kärnaktiviteter och affärsprocesser. Det krävs att personen har en helhetssyn på organisationens mål, syfte och affärsstrategier för att effektivt integrera verksamhetsrelaterad information i sina analyser.


Drivande i affärs- och verksamhetsutvecklingen

Genom att kommunicera ekonomisk data med olika delar av företaget bidrar Business Controllern aktivt till affärs- och verksamhetsutvecklingen. Det kan inkludera att skapa underlag för uppdateringar av affärsplanen eller att samarbeta med ledningen vid budgetering.

Business Controllers är särskilt vanliga i större företag där deras roll ofta är mer strategisk och mindre operativ jämfört med andra roller inom ekonomiavdelningen, som exempelvis redovisningsekonomer.


Summering av arbetsuppgifter

  • Budgetering och framtidsprognoser.
  • Utvärdera finansiella effekter av olika strategiska alternativ.
  • Analysera ekonomiska händelser för att förstå dess orsaker och potentiella effekter även i framtiden.
  • Utvärdering och uppföljning av företagets resultat, lönsamhet och affärsstrategier.
  • Ta fram ekonomisk information som är nödvändig för ledningens beslutsfattande.
  • Engagera sig i utformningen av företagets strategiska affärsplaner.
  • Analysera lönsamheten för specifika produkter eller tjänster.

Viktiga egenskaper för rollen

En Business Controller spelar en central roll i företagets ekonomistyrning och affärsutveckling. Här följer fyra viktiga egenskaper för att lyckas i rollen.

Analytisk förmåga

Personen måste kunna analysera och tolka komplexa ekonomiska data för att identifiera trender, problemområden och möjligheter. Denna förmåga är avgörande för att kunna ge insiktsfulla rekommendationer som stödjer företagets budgetering och riktning framåt.

Affärsmässig förståelse

Förståelse för företagets affärsmodell, bransch och marknadsdynamik är viktig. Det innebär inte bara att ha en djup kunskap om de finansiella aspekterna, utan även att förstå hur olika delar av företaget påverkar varandra och bidrar till den övergripande affärsstrategin.

Kommunikationsförmåga

En Business Controller måste kunna kommunicera komplex information på ett tydligt och övertygande sätt till olika intressenter, inklusive personer som inte är väl insatta i företagets ekonomiska situation. Det innefattar att skapa rapporter och hålla presentationer som förmedlar analyser och rekommendationer.

Strategiskt tänkande

Förmågan att tänka strategiskt och lösa problem är avgörande. Personen måste kunna identifiera långsiktiga mål och utmaningar, utveckla strategiska planer för att adressera dessa och implementera lösningar som driver företaget framåt.