Rekrytera Ekonomiassistent

Rekrytering av ekonomiassistent

Är det dags att rekrytera ekonomiassistent? Då har du kommit alldeles rätt. Vi på A-Talent Finance är experter på att hitta rätt kandidater för rekryteringar och interimstjänster inom ekonomiområdet. Tack vare ett gediget nätverk kan vi presentera duktiga kandidater som uppfyller er kravprofil inom kort.

En rekrytering av ekonomiassistent kan se lite olika ut. Vår rekryteringsprocess är flexibel och skräddarsys efter det specifika uppdraget. Vi värdesätter rak och ärlig kommunikation och håller dig hela tiden uppdaterad om nuvarande och nästa steg.

Hos oss blir ni tilldelade en dedikerad kontaktperson som går på djupet med ert rekryteringsbehov. Våra medarbetare är certifierade i ett flertal testverktyg.

Du kan känna dig helt trygg med att våra processer är kompetensbaserade. Det är enligt oss en grundförutsättning för en lyckad rekrytering av ekonomiassistent.

Vi berättar mer om våra tjänster!

Vill du diskutera ett samarbete? Vi återkommer inom kort.

Rekrytera ekonomiassistent med hjälp av oss

Vi har många skickliga ekonomer i vårt nätverk, mycket tack vare vår specialisering inom ekonomi och finans. Vår långa erfarenhet har gett oss en unik branschkännedom. Att rekrytera ekonomiassistent är något vi har gjort många gånger tidigare, och nu ser vi fram emot att hjälpa er.

Vill du diskutera en rekrytering av ekonomiassistent eller våra övriga tjänster? Då är du alltid välkommen att kontakta oss, så berättar vi mer. Du kan även kolla in våra sidor för Ekonomirekrytering och Finansrekrytering.

Fördelar med vår nischade rekrytering

Våra specialister har stor kunskap om specifika krav och kompetensbehov inom ekonomiområdet. De förstår de tekniska aspekterna av rollen som ekonomiassistent och kan identifiera lämpliga kandidater i vårt gedigna nätverk som vi arbetat upp under många år. Det gör att rekryteringstiden minskar, både om man ser till tillfälliga luckor som ska fyllas och fasta anställningar. Vår expertis och erfarenhet inom ekonomiområdet har gett oss en djupare förståelse för vilka färdigheter, erfarenheter och egenskaper som gör en kandidat framgångsrik för rollen som ekonomiassistent.

Våra rekryterare håller sig uppdaterade om aktuella trender, utmaningar och lönenivåer inom branschen. De är dessutom certifierade i ett flertal testverktyg. Med flera testverktyg till vårt förfogande kan vi skräddarsy urvalsprocessen och kompetensbedömningarna baserat på den specifika rollens krav.

Det är viktigt att ta fram en kravprofil som specificerar vad rollen som ekonomiassistent på ert företag innebär. När ni vet exakt vilken profil ni letar efter blir det även enklare för oss identifiera och kontakta lämpliga kandidater.

Det är även viktigt med en tydlig kravprofil för personen som är aktuell för tjänsten. En välformulerad kravprofil kan hjälpa till att attrahera kandidater som verkligen passar för jobbet, eftersom de kan identifiera sig med de angivna kraven och känner att de har de kompetenser och kvalifikationer som efterfrågas.

Vanliga arbetsuppgifter för en ekonomiassistent

En ekonomiassistent har ofta en rad olika arbetsuppgifter. Uppgifterna kan variera beroende på företagets storlek och struktur. Här följer några arbetsuppgifter som en ekonomiassistent kan ha.


Löpande bokföring
Löpande bokföring och redovisning av affärshändelser och banktransaktioner i företagets ekonomisystem.


Kund- och leverantörsreskontra
Bevaka och registrera betalningar från kunder och till leverantörer. Sköta faktureringen och påminna kunder om obetalda fakturor.

 

Löneadministration
Förbereda och göra löneutbetalningar, rapportera till Skatteverket och hantera semester och frånvaro.

 

Moms och skatt
Ta fram moms- och skatterapporter och se till att dessa redovisas i tid.

 

Budget
Vara behjälplig i framställningen av budgetar och ekonomiska prognoser.

 

Rapportering
Upprätta och förbereda ekonomiska rapporter för intern användning eller för externa parter som banker och revisorer.

 

Arkivering
Se till att alla ekonomiska dokument arkiveras korrekt och systematiskt enligt uppsatta rutiner.


Kontroller/felsökning
Utföra interna kontroller för att säkerställa att ekonomiska transaktioner rapporteras korrekt.

 

Kontakt med andra avdelningar
Samarbeta med andra avdelningar i företaget, till exempel inköp, försäljning eller lager för att säkerställa korrekt ekonomisk information och vägleda i ekonomiska frågor.

Administration
Hantera administrativa uppgifter, såsom att svara på e-post, hantera post och telefonsamtal relaterade till ekonomiska frågor.

4 viktiga egenskaper för en ekonomiassistent

Noggrannhet
Noggrannhet är avgörande när man hanterar finansiella transaktioner, bokföring och rapportering. Ett enda litet fel i bokföringen kan leda till felaktiga finansiella rapporter, vilket kan få betydande konsekvenser för företaget. En ekonomiassistent måste därför vara mycket uppmärksam på detaljer, dubbelkolla sitt arbete och säkerställa att all information är korrekt och fullständig. En person med ett sinne för detaljer kan minska risken för fel markant.

Kommunikationsförmåga
Även om mycket av en ekonomiassistents arbete kan vara självständigt krävs det ofta samarbete med andra avdelningar, kollegor, leverantörer eller kunder. Det är viktigt att kunna förmedla ekonomisk information på ett tydligt och förståeligt sätt, ställa rätt frågor när det behövs och lyssna aktivt. God kommunikation och gott samarbete med andra parter förebygger många missförstånd.

Tekniska färdigheter
I dagens digitala tidsålder är många av de verktyg och hjälpmedel som ekonomiassistenter använder digitala, från bokföringsprogram till kalkylblad som Excel. Det är viktigt för en ekonomiassistent att känna sig bekväm med tekniken, kunna anpassa sig till nya programvaror och dra nytta av teknikens fördelar för att effektivisera arbetsprocesserna. Denna kompetens säkerställer att arbetsuppgifter utförs effektivt och att assistenten kan interagera med ekonomisystem som är centrala för rollen.

Organisationsförmåga
Ekonomiassistenter hanterar ofta en mängd olika uppgifter samtidigt, från fakturering till rapportering till kund- och leverantörsreskontra. Det är därför viktigt att kunna organisera och prioritera arbetsuppgifter effektivt. God organisatorisk skicklighet innebär också att kunna hålla ordning på dokument, arkivera korrekt och hålla reda på viktiga deadlines, exempelvis datum för skattedeklarationer och momsrapporter.