Rekrytera Redovisningschef

Rekrytering av Redovisningschef

Det är viktigt att hitta rätt kandidat när ni ska rekrytera Redovisningschef. Det är en viktig roll på företaget med stort ansvar. Det ställer höga krav på individens erfarenhet och personliga egenskaper. Vi har över 20 års erfarenhet av ekonomibranschen, vilket kommer väl till pass när ni ska rekrytera Redovisningschef. Ni kan förvänta er ett skräddarsytt upplägg som maximerar chanserna till en lyckad rekrytering.

Vi arbetar med kompetensbaserade processer och våra medarbetare är certifierade i ett antal testverktyg. Inget uppdrag är för stort eller litet för oss, utan vi rekryterar både för mindre företag och globala bolag.

Till vår hjälp har vi vårt unika nätverk med potentiella kandidater, som vi arbetat upp under många år. Nätverket består av många erfarna ekonomer som kan axla ansvaret som Redovisningschef med bravur.

Är du nyfiken på våra tjänster?

Fyll gärna i dina uppgifter, så återkommer vi inom kort.

Rekrytera Redovisningschef med rätt profil

När ni tar kontakt med oss på A-talent Finance för att rekrytera Redovisningschef blir ni tilldelade en dedikerad kontaktperson som går på djupet med era behov. Vilken kravprofil har ni för tjänsten och vilka egenskaper vill ni trycka extra på i rekryteringsprocessen? Det kollar vi närmare på.

Våra erfarna rekryterare kan du ta hand om hela processen, från start till mål. Det gäller oavsett om ni söker efter en interim lösning eller står inför en långsiktig nyckelrekrytering. Tveka inte att kontakta oss om du vill diskutera ett samarbete. Vi ser fram emot att ta hand om er rekrytering av Redovisningschef!

Så går vår rekrytering till

Vi på A-talent Finance erbjuder skräddarsydda och kvalitetssäkrade rekryteringslösningar och interimtjänster inom redovisningsområdet. Vi arbetar med kompetensbaserade processer inom Executive Search. Med det menas att vi identifierar, kontaktar och i slutändan attraherar kandidater som skulle göra ett utmärkt arbete som redovisningschef i er verksamhet.

Våra rekryteringsspecialistergår undersöker var intressanta kandidater jobbar idag, och bearbetar dessa personer för framtida rekryteringar. När vi får in ett uppdrag och en kravprofil växlar vi upp vårt arbete och matchar spännande kandidater på marknaden mot kravprofilen i fråga.

När det kommer till att rekrytera Redovisningschef är kraven höga, men tack vare vår långa erfarenhet i branschen känner vi oss trygga med att presentera erfarna kandidater som uppfyller alla era önskemål. Vi erbjuder även konsultlösningar för både kortare och längre uppdrag. 

Vi rekryterar brett inom redovisning, så det är bara att höra av dig om du även skulle behöva rekrytera Redovisningsekonom, rekrytera Ekonom eller någon annan närliggande tjänst.

Viktiga egenskaper för en Redovisningschef

Det råder inga tvivel om att en Redovisningschef har en viktig ytterst viktig roll, både för företagets ekonomiavdelning och verksamheten i stort. Här listar vi egenskaper som är viktiga för att lyckas i denna position:

Bred kunskap inom redovisning
En djup förståelse för olika redovisningsprinciper, finansiell rapportering, skattelagstiftning och relaterade regelverk är ett krav. Kunskap om branschspecifika redovisningsstandarder kan också vara viktigt beroende på företagets verksamhetsområde.

Hög analytisk förmåga
Förmågan att analysera finansiella data och omvandla sifforna till användbar information är avgörande. Detta inkluderar att kunna tolka marknadstrender, identifiera potentiella utmaningar och föreslå lösningar.

Att vara en god ledare
Som chef är det viktigt att kunna leda och motivera ett team av ekonomer med olika roller. Detta innebär att ha god kommunikationsförmåga, förmågan att delegera uppgifter effektivt och att stötta teamets utveckling om det behövs.

Strukturerat sinne
En Redovisningschef måste vara välorganiserad för att hantera olika deadlines och projekt. Ordningssinnet kommer också väl till pass för att säkerställa att all redovisning är korrekt och uppdaterad.

Teknisk kompetens
Kompetens i redovisningsprogram och IT-system är nödvändigt. I många fall krävs även kunskaper i dataprogram som Excel eller specifika affärssystem.

Anpassningsförmåga
Förmågan att anpassa sig till förändrade omständigheter och regelverk inom redovisningsområdet. Det är även viktigt att vara flexibel i sitt arbete i en ständigt föränderlig omvärld.

Strategiskt tänkande
Slutligen är förmågan att tänka strategiskt och bidra till företagets övergripande mål och strategier en viktig egenskap för en Redovisningschef.

Exempel på arbetsuppgifter

En Redovisningschefs arbetsuppgifter kan variera beroende på företagets storlek och bransch, men här listar vi några uppgifter som vanligtvis ingår i rollen.

Rapportskapande och finansiell analys
Framställning av månads-, kvartals- och årsrapporter samt genomförande av olika finansiella analyser för att ge insikter i företagets ekonomiska situation.

Budgetering och prognostisering
Utarbeta och övervaka företagets budgetar samt ta fram ekonomiska prognoser. Det kan innefatta att arbeta nära andra avdelningar för att samla in och analysera data.

Arbete med skatterapporter
Se till att skatterapporter och deklarationer är korrekta och lämnas in i tid. Detta inkluderar att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar i skattelagstiftningen.

Likviditetshantering
Hantera och övervaka företagets kassaflöde för att säkerställa att det finns tillräckligt med likvida medel för att täcka dagliga verksamhetsbehov.

Internkontroll
Upprätthålla och förbättra interna kontrollsystem för att säkerställa noggrannhet i finansiell rapportering och efterlevnad av relevanta lagar och föreskrifter.

Processförbättringar
Identifiera möjligheter till förbättringar i bolagets redovisningsprocesser och system för att öka effektiviteten.

Ovanstående arbetsuppgifter kräver inte bara djupgående kunskaper i redovisning och finans, utan också starka ledarskapsförmågor, analytiska färdigheter och förmågan att tänka strategiskt.