Rekrytera Redovisningsekonom

Rekrytering av redovisningsekonom

Är det dags att rekrytera redovisningsekonom? Då har du kommit alldeles rätt. Vi på A-Talent Finance har erbjudit specialiserad ekonomrekrytering i över 20 år. Vår branschkunskap är unik och våra rekryterare har full koll på hur rekryteringsprocessen ska läggas upp för bästa möjliga resultat.

Vår rekrytering av redovisningsekonom utgår från era behov. Är det en tillsvidareanställning eller ett kortare uppdrag? Sitter du på ett globalt bolag eller ett mindre företag? Det kvittar – vi har varit med förr och skräddarsyr ett upplägg efter ert uppdrag.

Du kan känna dig trygg med att vår rekrytering är kompetensbaserad. Våra rekryterare är certifierade i ett flertal testverktyg som säkerställer rätt kompetens utifrån tjänstens kravprofil. Under åren har vi arbetat upp ett gediget ekonomnätverk, som med säkerhet kan leverera än en gång.

Hur kan vi hjälpa till?

Fyll gärna i dina uppgifter, så återkommer vi inom kort.

Rekrytera redovisningsekonom med oss

Vi hjälper dig mer än gärna att rekrytera redovisningsekonom och ta hand om ert kompetensbehov i stort. Vårt mål är alltid långsiktiga samarbeten som kännetecknas av ärlig kommunikation och professionalism.

Vill du diskutera ett samarbete eller har du några frågor kring vår rekrytering av redovisningsekonom? Då är du alltid välkommen att kontakta oss via uppgifterna nedan, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa till.  

Vanliga arbetsuppgifter för en redovisningsekonom

En redovisningsekonom kan arbeta i en mängd olika organisationstyper, från små företag till stora multinationella företag. Arbetsuppgifterna varierar beroende på företagets storlek och struktur, men följande punkter ger en bra överblick över centrala ansvarsområden som kan ingå i tjänsten. Här följer några exempel på arbetsuppgifter.

 

Löpande bokföring

Redovisningsekonomen hanterar vanligtvis företagets ekonomiska transaktioner, där varje transaktion måste registreras i företagets bokföringssystem (antingen manuellt eller automatiskt). Arbetet inkluderar bokföring av exempelvis inkomster, utgifter och betalningar samt att säkerställa att företagets finansiella rapporter är korrekta. Hantering av kund- och leverantörsreskontra är också ett vanligt inslag av arbetsdagen för många ekonomer.

 

Bokslutsarbete

Förberedelse och genomförande av bokslut när det är dags att stänga böckerna för en specifik period. Arbetet innefattar att säkerställa att alla ekonomiska transaktioner är korrekt bokförda, att göra nödvändiga avstämningar och justeringar och att sammanställa finansiella rapporter för tidsperioden i fråga.

 

Budget och prognos

Redovisningsekonom är en viktig del av budgetprocessen, då personen bidrar med dataanalys och ekonomiska prognoser. Det innebär att samarbeta med olika avdelningar för att upprätta budgetar som reflekterar företagets strategiska inriktning, och att löpande jämföra det faktiska utfallet med budgeterade siffror för att identifiera och analysera avvikelser.

 

Intern kontroll

I rollen ingår utveckling av interna kontroller för att säkerställa noggrannhet i den finansiella rapporteringen. Det kan inkludera att granska och förbättra finansiella processer, genomföra riskbedömningar och säkerställa att företagets finansiella rapportering är i linje med gällande lagstiftning.

 

Momsredovisning

Beräkning av företagets in- och utgående moms. Detta arbete kräver noggrannhet för att säkerställa att all moms rapporteras korrekt till Skatteverket.

 

Systemvana – en eftertraktad egenskap

Systemvana i olika ekonomiska system är viktigt för en redovisningsekonom av flera anledningar. Denna kompetens bidrar inte bara till effektiviteten i det dagliga arbetet, utan också till förmågan att ge strategiskt stöd när beslut ska fattas. När kunskapen används på rätt sätt möjliggörs effektiv datainmatning, rapportskapande och tillhörande analys.

I takt med att företag blir allt mer digitaliserade blir förmågan att integrera olika ekonomiska system med andra affärssystem (som CRM- och ERP-system) allt viktigare. Kunskap om hur dessa system samverkar kan leda till effektivare arbetsflöden och automatisering av uppgifter.

 

Viktiga personliga egenskaper för rollen

Att vara en duktig redovisningsekonom kräver en kombination av tekniska färdigheter och personliga egenskaper. Här följer några av dessa egenskaper.

Noggrannhet

Förmågan att noggrant hantera data och upptäcka eventuella fel i finansiella rapporter är viktig. Ett öga för detaljer säkerställer att all finansiell information är exakt och pålitlig.

Samarbetsförmåga

Även om mycket av arbetet kan utföras självständigt är samarbete med andra avdelningar och närmsta kollegorna avgörande för att säkerställa en heltäckande förståelse för företagets verksamhet.

Analytisk förmåga

Analytiska färdigheter är nödvändiga för att tolka finansiell information och data. Det inkluderar att kunna utföra komplexa kalkyler, bedöma finansiella trender och ge insikter som kan påverka beslutsfattandet.

 

Problemlösningsförmåga

Att kunna identifiera problem och ta fram effektiva lösningar är en viktig egenskap. Det kan inkludera allt från att korrigera bokföringsfel, till att utveckla strategier för att hantera ekonomiska utmaningar.