Employer Branding

När organisationer söker efter sätt att attrahera och behålla talanger inom sin bransch, vänder de sig ofta till strategier som hjälper dem att framstå som önskvärda arbetsgivare. En sådan strategi är Employer Branding som fler och fler företag fått upp ögonen för de senaste åren. Vi går på djupet om varför det är så viktigt med en genomtänkt strategi inom området.

Vad är Employer Branding?

Employer Branding avser processen att utforma, kommunicera och förvalta ett företags rykte som arbetsgivare. Precis som ett företags produkt- eller tjänstevarumärke är syftet med Employer Branding att skapa en positiv (men inte förskönande) bild som lockar rätt talanger och motiverar dem att stanna på företaget.

En effektiv strategi tar inte bara hänsyn till de fördelar och förmåner ett företag erbjuder sina anställda, utan lyfter även fram företagskulturen, värderingar, vision och mission, karriärmöjligheter och hur de anställda behandlas och värderas. Målet är att skapa en arbetsplats som är attraktiv för både nuvarande och potentiella anställda, vilket såklart är en stor fördel i rekryteringssammanhang.

För att lyckas är det viktigt att företag har en djup förståelse för vad de erbjuder sina anställda, vad de letar efter hos potentiella anställda och hur de kan kommunicera detta på ett äkta och övertygande sätt. Det handlar om att bygga en stark arbetsgivaridentitet som talanger känner sig attraherade av.

 

Hur kan företag lyckas med Employer branding?

Att lyckas med sin Employer Branding kräver både strategi och genomförande. Här är några steg och rekommendationer för hur ett företag kan lyckas med sin strategi.

Förstå er målgrupp
Innan ni kan kommunicera effektivt till potentiellt framtida anställda behöver ni förstå vad er målgrupp värderar. Genom att utföra eller ta del av marknadsundersökningar eller interna enkäter kan ni få insikt i vad talanger inom er bransch letar efter i en arbetsgivare.

Autentisk kommunikation
Se till att ert varumärkesbudskap är genuint och äkta. Potentiella kandidater känner snabbt igen överdrivna eller falska påståenden. Fokusera på vad som verkligen gör ert företag unikt.

Stark företagskultur
Employer branding börjar inifrån. Skapa en positiv arbetsmiljö där anställda känner sig värderade. När anställda trivs blir de ambassadörer för ert varumärke och det är egentligen den snabbaste och bästa vägen till framgång inom detta område.

Se över era förmåner
Inte bara lön, utan också andra förmåner som distansarbete, utbildningsinsatser, friskvård och extra semesterdagar kan göra stor skillnad i hur ett företag uppfattas av kandidater.

Använd sociala medier
Plattformar som LinkedIn, Instagram och Facebook är effektiva för att sprida ert företags budskap. Dela historier, bilder på aktiviteter, firande av medarbetare eller andra händelser som är en del av er företagskultur på era plattformar.

Samla in feedback
Uppmuntra feedback från nuvarande anställda om hur de upplever företagskulturen och vilka förbättringar de skulle vilja se. Detta ger er chansen att göra nödvändiga justeringar.

Var konsekvent
Employer branding är inte en engångsinsats. Det kräver konstant uppmärksamhet och uppdatering för att förbli relevant för framtida talanger.

Använd rätt verktyg
Använd verktyg och metoder för att mäta hur effektiv er Employer Branding är. Hur länge stannar era anställda och hur mår personalen som arbetar hos er?

Samarbeta med HR
HR-avdelningen bör vara djupt involverad i insatser inom området eftersom de har nära kontakt med både nuvarande och framtida anställda.

Utvärdera insatserna
Genom att följa ovanstående steg och ständigt utvärdera och justera er strategi kan ditt företag bygga en attraktiv framtoning som lockar och behåller de bästa talangerna inom din bransch.

 

Vilka kriterier värderar jobbsökande högt?

Många jobbsökande talanger letar efter företag som delar deras egna värderingar och där de känner sig uppskattade och inkluderade. De värderar möjligheten till karriärsutveckling inom företaget och kontinuerliga utbildningsinsatser. De vill veta om det finns möjligheter att klättra på karriärstegen och utveckla sina färdigheter och ansvarsområden.

På senare år pratas det allt mer om balansen mellan arbetsliv och privatliv (work-life balance) och det är något som inte kommer minska i betydelse framöver. Möjligheter till distansarbete och hur företaget ställer sig till det är också en glödhet faktor som många värderar högt.

Lönen är naturligtvis en viktig faktor men även semesterdagar, försäkringar, pensionssystem och bonusar är något som potentiella kandidater överväger.

Företagets rykte i branschen och bland allmänheten spelar en stor roll. Talangerna söker sig till företag som har ett positivt anseende och är kända för att vara innovativa och hållbara.

Det är viktigt att notera att dessa kriterier kan variera beroende på individens livsstil, karriärmål och personliga preferenser. Det är viktigt att ha en tydlig förståelse för er målgrupps behov och att anpassa er Employer Branding-strategi därefter för att attrahera rätt talanger.

A-Talent Finance är en del av A-Talent Group. En koncern specialistföretag inom kompetensförsörjning.

I A-Talent Group ingår också bolagen A-Talent Search och A-Talent Tech. Företagen erbjuder professionell och specialiserade rekryteringstjänster med kompetensbaserade processer och metoder inom executive search.

Koncernens företag finns representerade på flera ställen runt om i Sverige, bland annat med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

A-Talent Group