Rekrytering Ekonomi

En nischad ekonomirekrytering

Vår nischade rekrytering inom ekonomi utförs av rekryteringsspecialister med lång erfarenhet av branschen. Vi har arbetat upp ett stort nätverk med ekonomer som är redo att ta nästa steg i karriären om utmaningen är den rätta. Vår professionella rekrytering hjälper alla företag som ska fylla en lucka eller spetsa sin verksamhet med ny kompetens, oavsett storlek och tjänst.

Ändå sedan starten 2001 har vi arbetat med kompetensförsörjning inom ekonomiområdet. Idag är vi ett erfaret rekryteringsföretag inom ekonomi som värdesätter personlig kontakt med våra kunder. Rekryteringsprocessen präglas av öppenhet och rak kommunikation, det är enligt oss ett framgångsrecept för att hitta rätt kandidat. Vi skräddarsyr varje uppdrag för att passa er rekrytering och kompetensprofil.

A-talent Finance arbetar alltid med kompetensbaserade och kvalitetssäkrade metoder.

Vi hjälper er att rekrytera ekonom!

Tveka inte att höra av dig om du behöver rekrytera ekonom, så berättar vi mer om våra tjänster.

Vilken lucka behöver ni fylla?

Ett personligt rekryteringsföretag inom ekonomi

Vår nyckel till en lyckad rekryteringsprocess är att vara väl insatta i våra kunders behov, och att kunna marknaden utan och innan. Ni blir alltid tilldelade en dedikerad kontaktperson som sätter sig in i era behov på djupet. Vi är ett rekryteringsföretag inom ekonomi som värdesätter långa relationer och ärlighet. Det ökar chanserna till en lyckad rekrytering för alla parter.

Har du några frågor om våra tjänster eller vill du diskutera ett samarbete? Då ska du inte tveka att kontakta oss. Du kan även kolla in vår sida för Rekrytering Finans där vi skriver mer om finans och vilka tjänster vi tillsätter inom det området.

Så går det till att rekrytera ekonom

Vi på A-Talent Finance arbetar med kompetensbaserade processer och metoder inom Executive Search när vi hjälper er att rekrytera ekonom. Grunden i vår ekonomirekrytering är att identifiera, kontakta och sedermera attrahera kandidater som passar den aktuella rollen.

Våra medarbetare är experter på att arbeta proaktivt och ta reda på var högintressanta kandidater arbetar i dag samt bearbeta dessa för kommande spännande uppdrag. Det här är ett kreativt arbete som tilltar i styrka när vi har en kravprofil att utgå ifrån.

Att ha upparbetade relationer sedan tidigare och djupgående kännedom om marknadens specifika behov ökar chanserna att hitta rätt kandidat i slutändan. Vårt team med rekryteringsspecialister är alltid redo att gå på djupet med ert rekryteringsbehov, oavsett vilken typ av ekonomrekrytering ni står inför.

Vikten av en genomarbetad kravprofil

En kravprofil specificerar de färdigheter, erfarenheter och egenskaper som är nödvändiga eller önskvärda för den aktuella rollen. Den hjälper er som arbetsgivare att förstå och ringa in de kvaliteter som krävs för rollen i fråga. Med en tydlig kravprofil kan våra rekryterare matcha intressanta kandidaters kvalifikationer mot de förutbestämda kriterierna. Det är något som underlättar vårt arbete och snabbar på processen när vi scannar av marknaden och vårt nätverk efter potentiella kandidater.

En detaljerad kravprofil ger även de potentiella kandidaterna en klar förståelse för vad som förväntas av dem i den aktuella rollen, och om det låter som en intressant utmaning. Det hjälper kandidaterna att avgöra om tjänsten passar deras kompetens och intressen.

En kompetensbaserad process

Våra medarbetare är certifierade i ett flertal testverktyg. Vi har tillgång till ett brett spektrum av olika kompetensbaserade resurser för att bedöma de aktuella kandidaterna. När vi tolkar testresultaten skapas en mer nyanserad och omfattande förståelse för personens kompetenser, personlighet och framtida potential.

Självklart är vi medvetna om att olika positioner och arbetsmiljöer kan kräva olika typer av bedömningar. Våra medarbetare väljer ut de mest lämpliga testverktygen baserat på den specifika rollen och ert behov i stort. Medan intervjuer och personliga bedömningar alltid kommer att innehålla en viss grad av subjektivitet, kan relevanta testverktyg vara ett bra komplement.

En kompetensbaserad process kan ge en bättre uppfattning över hur en kandidat kommer att prestera i en viss roll baserat på deras tidigare beteende och prestationer.

Varför anlita en nischad ekonomrekrytering?

Ett nischat rekryteringsföretag inom ekonom förstår vad arbetsgivare söker efter i en ekonom och kan bättre matcha kandidater med rätt kompetens och erfarenhet. I vårt omfattande nätverk finns det många intressanta ekonomer med eftertraktade egenskaper som är redo för nästa utmaning, vilket vi såklart drar nytta av när vi får in ett nytt uppdrag.

Det är inte alltid som kandidaterna i vårt nätverk aktivt söker jobb, men de kan vara intresserade om rätt möjlighet dyker upp. Då vi redan har ett befintligt nätverk med kvalificerade kandidater kan vi snabbt fylla vakanser och luckor, vilket sparar tid för arbetsgivare.

Vi håller oss uppdaterade om aktuella marknadstrender, lönenivåer och efterfrågan på specifika färdigheter inom branschen.

Vi är din heltäckande rekryteringspartner

Du kan anlita oss för alla typer av rekryteringar inom finans- och ekonomiområdet. Vi ser till att ni får rätt profil på plats, oavsett om det gäller en tillfällig lucka eller en långsiktig nyckelspelare som ska ta er verksamhet till nästa nivå. 

Är det en ekonomichef ni söker som ska ta över ansvaret för både den dagliga ekonomiska driften och den långsiktiga ekonomiska strategin? I den rollen ingår vanligtvis även hantering av budgetar.

Eller söker ni en redovisningsekonom som ska sköta löpande bokföring och finansiell rapportering inom  organisationen? Det är en bred roll som kan innefatta många olika sorters uppgifter.

Om er organisation har behov av en noggrann person som sköter diverse administrativa och bokföringsrelaterade (inkl. fakturahantering, bokföring, moms- och skatterapportering m.m.) är ofta ekonomiassistent en passande roll att tillsätta. 

Vi hade kunna nämna många fler tjänster vi löpande tillsätter, men vi nöjer oss med att säga att vi tar hand om ert rekryteringsbehov oavsett vilken lucka som ska fyllas på er ekonomiavdelning.

Vilka egenskaper är viktiga för en ekonom?

En ekonom kan arbeta med att analysera, tolka, redovisa och förutspå ekonomiska trender. Här följer några viktiga egenskaper som aldrig är fel att en ekonom besitter.

Analysförmåga
Förmågan att bryta ner komplexa data och identifiera mönster, trender och relationer är alla eftertraktade egenskaper hos en ekonom.

Noggrannhet
Ekonomer hanterar och analyserar stora mängder data, vilket kräver noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.

Problemlösningsförmåga
Ekonomer måste kunna identifiera och förstå komplexa ekonomiska problem och tänka logiskt för att föreslå lösningar.

Kommunikationsförmåga
Det räcker inte med att bara analysera data utan ekonomer måste också kunna förklara sina analyser på ett tydligt sätt, både skriftligt i olika rapporter och muntligt genom olika presentationer.

Välkommen att kontakta oss om du önskar mer information om vår ekonomrekrytering, eller om du vill diskutera ett samarbete!