Rekrytering Finans

Specialiserad finansrekrytering

När du anlitar oss på A-Talent Finance för rekrytering inom finans kan du vara säker på att rekryteringsspecialisterna kan branschen utan och innan. Vår nischade finansrekrytering är ett tryggt och professionellt stöd när du än behöver oss.

Sedan starten 2001 har vi erbjudit rekryteringstjänster inom just finansbranschen. Det har gett oss ett gediget och värdefullt kontaktnät. Vi hjälper er att hitta nyckelpersoner inom området – oavsett vilken lucka ni vill fylla.

Vi arbetar med kvalitetssäkrade och kompetensbaserade processer och metoder inom Executive Search. Rekryteringsspecialisterna stöds av en dedikerad searchavdelning. Allt för att generera rätt kompetens och resultat vid varje tillsättning.

Ta hjälp av våra rekryteringsspecialister!

Kontakta oss gärna för att diskutera ert behov av finansrekrytering.

Vår rekrytering inom finans tillsätter:

Personligt rekryteringsföretag inom finans

Vi är ett personligt och kvalitetsmedvetet rekryteringsföretag inom finans. Samarbetet startar med att ni blir tilldelade en dedikerad kontaktperson som sätter sig in i era behov och tjänsten som ska tillsättas. Sedan drar vi igång med vår Executive Search och det skräddarsydda upplägg vi satt ihop efter era behov.

Vi rekryterar och hyr ut konsulter i en bransch där vi jobbat upp ett stort nätverk av kvalificerade ekonomer. Du är alltid välkommen att kontakta oss för att diskutera just ert företags behov av rekrytering inom finans, så berättar vi mer om våra tjänster. Vi erbjuder även fler tjänster, exempelvis Ekonomirekrytering och HR-rekrytering.

Olika steg i rekryteringsprocessen

Hur rekryteringsprocessen ser ut kan variera beroende på uppdrag. Vi på A-talent Finance ser till att utforma ett upplägg efter den specifika rollen som ska fyllas. Ibland är det snabba puckar som gäller, medan andra uppdrag kräver mer grundlig research och därmed en längre tidsram. Här följer exempel på hur delar av rekryteringsprocessen kan se ut.

Behovsanalys & kravspecifikation

Här har ni som ”beställare” en viktig uppgift när det kommer till att Identifiera vilket behov ni har av förstärkning utifrån. Fastställ de specifika kraven och kvalifikationerna för positionen. Vi stöttar såklart upp och är ett bollplank i detta skede om det skulle behövas. Skapa gärna en så detaljerad kravspecifikation som möjligt som beskriver rollen, vilka ansvarsområden som ingår, kvalifikationer, erfarenhetskrav och andra relevanta faktorer.

Executive Search

Vår process är i första hand Executive Search där vi identifierar och tar kontakt med lämpliga kandidater på marknaden. Det är långsiktigt arbete där vi drar nytta av våra upparbetade relationer och djupa branschkännedom för att identifiera och attrahera rätt kandidat. Vi kan även arbeta med annonsering om ni önskar det eller om det bedöms lämpligt för rollen i fråga.

Kompetensbedömning

Beroende på rollen kan det vara lämpligt att genomföra tester eller bedömningar för att utvärdera kandidatens färdigheter, personlighet eller kompetens. Vår personal är certifierade i ett flertal testverktyg som säkerställer kompetensen som krävs för tjänsten.

Referenser & beslut

Här kontaktar vi angivna referenser för att verifiera kandidatens tidigare arbetsprestationer och beteende. Efter att ni bestämt er för den bästa kandidaten utifrån er kravprofil är det dags för ett formellt jobberbjudande. Detta bör inkludera detaljer om lön, förmåner och andra villkor som diskuterats tidigare under processen. Självklart stöttar vi er med detta.

Kontraktsignering

Om kandidaten accepterat erbjudandet är nästa steg att förbereda anställningsavtalet för signering och få det påskrivet.

Uppföljning

Efter några dagar, veckor eller månader (beroende på era önskemål) följer vi upp med er och den nya anställda för att säkerställa att allt går bra och att eventuella problem eller frågor adresseras. Förhoppningsvis är rekryteringen starten på ett långsiktigt samarbete!

Fördelar med ett nischat rekryteringsföretag inom finans

Att anlita ett nischat rekryteringsföretag inom finans kan snabba på rekryteringsprocessen, och det ökar också chanserna att ni hittar rätt kandidat utifrån er kravprofil. Här är några av de främsta fördelarna med att ta hjälp av en specialiserad rekrytering.

Djupgående branschkunskap

Ett nischat rekryteringsföretag har en djup förståelse för finansbranschen och dess utmaningar. Det innebär att vi vet vad arbetsgivare letar efter och vilka kvalifikationer och färdigheter som är mest eftertraktade.

Kvalificerat kandidatnätverk

Eftersom vi på A-Talent Finance valt att fokusera på ekonomiområdet har vi kunnat jobba upp ett kandidatnätverk som är särskilt kvalificerade för finansjobb av olika dess slag.

Snabbare rekryteringsprocess

Med tillgång till en redan etablerad pool av kvalificerade kandidater kan vi snabbt matcha potentiella kandidater med ert företags behov.

Kvalitetssäkring

Vi har en djupgående kunskap om branschen och vet vad olika roller brukar generera i lönekuvertet. Vi kan med bakgrund av detta utföra relevanta intervjuer och kompetenstester.

Effektiv kommunikation

Med en förståelse för branschens ”jargong” och specifika behov kan våra rekryterare fungera som effektiva kommunikationsbroar mellan arbetsgivare och kandidater.

Marknadsinsikter

Våra specialister känner pulsen på marknadstrender, lönenivåer och konkurrenssituation inom finansområdet.

Långsiktiga relationer

Vårt mål är att bygga långsiktiga relationer med både arbetsgivare och jobbsökande inom deras nisch, vilket kan bidra till ökad förtroende för vår finansrekrytering.

Efterfrågade egenskaper i finansbranschen

Finns det en typisk ”finansprofil” som passar alla jobb inom branschen? Nej, riktigt så enkelt är det inte. Det beror till hög grad på den specifika rollen och företagets kultur, men visst finns det flera kompetenser och färdigheter som vanligtvis värderas högt. Här följer en lista över några av dessa.

Analytisk förmåga

Förmågan att analysera stora mängder information, dra slutsatser och fatta välgrundade beslut är ofta avgörande i finansvärlden.

Noggrannhet

Små detaljer kan ha en stor påverkan på finansiella rapporter och analyser, så det är viktigt att ha ett öga för detaljer.

Kommunikationsförmåga

Att kunna kommunicera komplext finansiellt innehåll på ett klart och begripligt sätt, både skriftligt och muntligt.

Självständighet

 Finansvärlden är snabbrörlig, så det är viktigt att kunna arbeta självständigt, ta egna initiativ när det är läge och prioritera uppgifter.

Integritet

Givet finansbranschens natur är det avgörande att uppträda med högsta grad av integritet och etik.

Teamarbete

Även om många anställda inom branschen arbetar självständigt, är samarbete medkollegor och andra avdelningar nödvändigt.

Teknisk kompetens

Med den snabba utvecklingen av fintech och digitaliseringen av finansbranschen är det viktigt att vara tekniskt kunnig.

Problemlösning

Förmågan att snabbt identifiera och lösa problem är nyckeln till framgång, särskilt när branschförhållandena ändras.

Anpassningsbar

Finansmarknaderna är dynamiska. Att kunna anpassa sig till ständigt föränderliga processer är avgörande.

Nätverkande

Att bygga och underhålla professionella relationer kan vara avgörande för att identifiera och dra nytta av framtida möjligheter.

Förståelse för regelverk

Finansbranschen är tätt reglerad. En djup förståelse för regler och bestämmelser är därför ett måste.

En heltäckande rekryteringspartner

Vi på A-talent Finance rekryterar för alla positioner inom finans- och ekonomiområdet. Det kvittar vilken specifik tjänst ni har behov av just nu och om det rör sig om en kortare lucka eller en tillsvidareanställning. Här följer några exempel på tjänster vi hjälper er att tillsätta.